Bestuursmedelingen

Informatie

Zaterdag 22 october feestavond 

Locatie:
Party- & Zalencentrum 't Haske
Vegelinsweg 20
8501BA Joure

De voorlopige agenda 2022 staat online.
Nadere rijders- en bezoekers informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.